• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Lễ Cộng Đòan

  « Previous Entries

  Tháng 04.2019

  Chúa Nhật 7 Tháng 04. 2019

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

  07.04 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ  Bổn Mạng (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).
  13.04   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ  (St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell).
  14.04   CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ  (Herz Jesu -    [...]

  Tháng 03.2019

  Thứ Tư 6 Tháng 03. 2019

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
  03.03   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ  (St. Maria, Hirtengasse 31, 74523 Schwäb.-Hall Hessental)
  06.03   CĐ Thánh Tôma Thiện 19g00 Thánh Lễ chung với giáo xứ Đức có xức tro (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).
  10.03 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 14g30 BT hòa giải; [...]

  Tháng 02.2019

  Chúa Nhật 3 Tháng 02. 2019

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
  02.02   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell)
  03.02 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).
  09.02   Giáo xứ CTTĐVN mừng Xuân Kỷ Hợi, 15:00g cầu nguyện cho           Công Lý & [...]

  Tháng 01.2019

  Thứ Hai 31 Tháng 12. 2018

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
  05.01   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)
  12.01   CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 11g00 Sinh hoạt cộng đoàn; 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).
  13.01   CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 [...]

  Tháng 12.2018

  Thứ Tư 28 Tháng 11. 2018

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
  01.12   CĐ Thánh Giuse 14g30 BT hòa giải; 15g00  Lễ (Heilig Kreuz Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg).
  02.12   CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ  (Herz Jesu - Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).
  09.12 CĐ Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Josef Hofen, Haupstraße.188, [...]

  Tháng 11.2018

  Thứ Sáu 2 Tháng 11. 2018

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
  01.11   CĐ Bác Ái 10g30 BT hòa giải, 11g00 Lễ (St. Stephanus, Carl-Zeit-Str. 73614 Schorndorf -Weiler).
  03.11   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ  (St. Maria, Hirtengasse 31, 74523 Schwäb.-Hall Hessental)
  05.11   CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ  (Herz Jesu - Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).
  10.11   [...]

  Tháng 10.2018

  Thứ Ba 16 Tháng 10. 2018

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
  03.10   Họp mặt các ca đoàn tại giáo xứ St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen từ 10 giờ
  06.10   Lễ Bổn Mạng Giáo xứ và mừng mổn Mạng ca đoàn Teresa tại CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Rước kiệu cung nghinh [...]

  Tháng 09.2018

  Chúa Nhật 2 Tháng 09. 2018

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

  09.9 CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach): 10g00 Bí tích hòa giải; 10g30 Lễ (Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 13, 73650 Winterbach).
  15.9     CĐ Tôma Thiện (Reutlingen): 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00  Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).
  16.9     CĐ [...]

  Tháng 07.2018

  Thứ Tư 4 Tháng 07. 2018

  08.7 CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (Herz Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart). Trong Thánh lễ có rửa tội trẻ em.
  14.7 Hành hương Đức Mẹ [...]

  Tháng 06.2018

  Chúa Nhật 3 Tháng 06. 2018

  03.6    CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00  Lễ  (Herz Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart). Trong Thánh lễ có rửa tội trẻ em.
  09.6    CĐ Thánh Giuse (Ravenburg): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00  Lễ  (Heilig Kreuz Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg).
  10.6    CĐ [...]

  « Previous Entries