• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Chia Buồn

  « Previous Entries

  ÔNG CỤ MICAE NGUYỄN VĂN PHÁN

  Thứ Tư 29 Tháng 03. 2017

  “Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
  ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
  và tôi được ở đền Người
  những ngày tháng, những năm dài triền miên.” (Tv 22, 6)
  Được tin

  ÔNG CỤ MICAE NGUYỄN VĂN PHÁN
  Thân phụ khả kính của anh Micae Nguyễn Hữu Chức - Dung
  (đại diện cộng đoàn Tôma Thiện - đương kim [...]

  BÀ CỤ MARIA PHẠM THỊ LÝ

  Thứ Sáu 17 Tháng 02. 2017

  Thành kính phân ưu

  „Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai, Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp sợ gì. Tin rằng sẽ thấy lộc phúc Chúa tặng ban trong miền kẻ sống. Cậy nhờ vào Chúa, mạnh bạo lên, can trường vững tin Ngài.“ (TV [...]

  Bà Cụ Maria Trần Thi Nhiễu

  Thứ Ba 31 Tháng 01. 2017

  Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
  hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
  Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống“. (TV 42, 2-3)
  Được tin

  BÀ CỤ MARIA TRẦN THỊ NHIỄU
  đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g00  chiều 24.01.2017
  Tại thành phố Konstanz, Đức quốc
  Hưởng thượng thọ [...]

  Tri Ân và Cảm Tạ

  Thứ Hai 30 Tháng 01. 2017

  Cảm Tạ
  Tang quyến chúng con xin cảm tạ và tri ân

  Bên Pháp :
  - Cha Gioan Phê Ny Ngân Giang OP. chủ tế thánh lễ an táng
  - Cha Nguyễn Thế Anh, Lm. phụ tá giáo xứ Pontoise, cùng đồng tế
  - Thầy phó tế Charles Ducrocq, Hospitalité  ND de Lourdes Pontoise, cùng đồng tế
  - Sơ Betty Poisson, [...]

  ÔNG CỤ GIUSE LÊ TRUNG NHIÊN

  Thứ Tư 11 Tháng 01. 2017

  BÀ CỤ MARIA HOÀNG VĂN TÂM

  Thứ Ba 1 Tháng 11. 2016

  Thành kính phân ưu
  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

  Được tin

  BÀ CỤ HOÀNG VĂN TÂM
  Nhũ danh MARIA NGUYỄN THỊ LẪM
  Thân Mẫu và Nhạc Mẫu khả kính của anh chị Báu Luật (chủ tịch HĐMVGX)
  Sinh ngày 02.012.19129 (Quí Sửu) tại Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam.
  Đã an nghỉ trong [...]

  Bà Cụ ANNA MARIA LÊ THỊ NẮP

  Thứ Tư 15 Tháng 06. 2016

  Tang gia của cháu Giuse Nguyễn Minh Khang chân thành cảm tạ

  Thứ Tư 8 Tháng 06. 2016

  Ông Cụ PHÊRÔ NGUYỄN NGỮ

  Thứ Ba 7 Tháng 06. 2016

  Cháu Giuse Nguyễn Minh Khang

  Thứ Năm 26 Tháng 05. 2016
  « Previous Entries