• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Chúc Mừng

  Next Entries »

  Chúc Mừng Ngân Khánh Hôn Phối

  Thứ Sáu 2 Tháng 01. 2009

  Được thiệp hồng báo tin vui vào ngày thứ bẩy 27.12.2008, anh Đaminh Lê Minh Tân và chị Maria Thu Hồng (thủ quỹ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và đại diện cộng đoàn Giuse Hiển, Stuttgart) sẽ mừng Lễ Ngân Khánh Thành Hôn 25 năm trong thánh lễ tạ ơn được tổ chức tại [...]

  Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Xứ

  Thứ Bảy 12 Tháng 05. 2007

  Kính chúc Cha sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để tiếp tục con đường phục vụ Chúa, nhất là dìu dắt đoàn chiên bơ vơ của Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Rottenburg-Stuttgart.

  Next Entries »