• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật II Mùa Vọng 06/12/2015

  Thứ Hai 30 Tháng 11. 2015

  BÀI ĐỌC I: Br 5, 1-9
  “Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”.
  Trích sách Tiên tri Barúc.
  Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ [...]

  Chúa Nhật I Mùa Vọng 29/11/2015

  Thứ Sáu 27 Tháng 11. 2015

  BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16
  “Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính”.
  Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
  Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, [...]

  Lời Chúa – Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B (22/11/2015)

  Thứ Bảy 21 Tháng 11. 2015

  Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ
  Bài Đọc I: Dn 7, 13-14
  Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban [...]

  CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN Năm B 15.11.2015

  Thứ Bảy 14 Tháng 11. 2015

  CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
  KÍNH TRỌNG THỂ
  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
  (Kn 3,1-9 - Gc 1,2-4.12 - Lc 9,23-26)
  CHẾT VÌ CHÚA LÀ SỐNG TRONG BÌNH AN
  “Ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống” (Lc 9,24)
  I. CÁC BÀI ĐỌC
  1. Bài đọc I – Kn 3,1-9
  Sự dữ, đau khổ và cái chết luôn là những câu [...]

  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B (08/11/2015)

  Thứ Năm 5 Tháng 11. 2015

  “CỦA ÍT LÒNG NHIỀU”
  [1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Người Việt Nam chúng ta có câu “của ít lòng nhiều” để nói lên tấm lòng quan trọng hơn của cho. Trong đời sống, rất nhiều khi người ta không thể thực hiện được những điều mình muốn, hoặc ở mức độ [...]

  Kính mừng các Thánh

  Thứ Bảy 31 Tháng 10. 2015

  Trong suốt năm, hầu như hằng ngày đều lễ mừng kính nhớ riêng một hay nhiều Vị Thánh với tên tuổi cùng lịch sử đời họ. Dẫu thế cũng không sao mừng kính hết cả các Thánh trong Giáo Hội được. Vì thế, Giáo Hội dành một ngày để mừng kính [...]

  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B (01/11/2015)

  Thứ Hai 26 Tháng 10. 2015

  NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA HỘI THÁNH
  CÁC THÁNH NAM NỮ
  [Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Bất kỳ quốc gia nào cũng hãnh diện về những “nhân tài” mà quốc gia ấy sản sinh ra. Bất cứ một dòng họ nào cũng hãnh diện về những con cái “kiệt xuất” [...]

  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B (25/10/2015)

  Thứ Tư 21 Tháng 10. 2015

  MÙ MÀ SÁNG! SÁNG MÀ MÙ!
  [Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Vì “con mắt là cửa sổ linh hồn” nên mù lòa là một tai họa lớn đối với con người vì nó cướp mất khả năng “nhìn thấy” sự vật xung quanh và khiến con người phải sống trong tăm tối.
  Trong [...]

  Ngày 25-10-2015 Chúa Nhật XXX Thường Niên

  Thứ Hai 19 Tháng 10. 2015

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Marco. (Mc 10,46-52)
  46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta [...]

  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B (04/10/2015)

  Thứ Sáu 2 Tháng 10. 2015

  HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
  TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA
  [St 2,18-24; Dt  2,9-11; Mc 10,2-16]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Có lẽ chưa bao giờ con người gặp nhiều khó khăn trong tương quan nam nữ nói chung và tương quan vợ chồng nói riêng như ngày nay. Chuyện vợ chồng tan rã và ly dị xẩy ra [...]

  « Previous Entries