• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (05/07/2015)

  Thứ Hai 29 Tháng 06. 2015

  NHẬN RA SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA
  [Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc  6,1-6]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Kinh nghiệm đời sống tâm linh cho thấy nhiều người hoặc vì cứng đầu cứng cổ, hoặc vì thành kiến mà không nhận ra sứ giả của Thiên Chúa. Con cái Ít-ra-en thời ngôn sứ Ê-dê-ki-en, vì cứng [...]

  Lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

  Chúa Nhật 28 Tháng 06. 2015

  ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CỦA PHÊ-RÔ
  I. HỌC LỜI CHÚA
  1.TIN MỪNG:
  (13) Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông [...]

  28/6 Thiên Chúa có toàn quyền trên đau khổ và sự chết

  Chúa Nhật 28 Tháng 06. 2015

  Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm B
  Bài đọc: Wis 1:13-15, 2:23-24; II Cor 8:7, 9, 13-15; Mk 5:21-43.
  GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa có toàn quyền trên đau khổ và sự chết.
  Theo Sách Sáng Thế, Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, và Ngài mong muốn cho mọi loài tồn tại; nhưng [...]

  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B (21/06/2012)

  Thứ Sáu 19 Tháng 06. 2015

  SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
  [G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Không tuần nào mở mail mà tôi không nhận được một tin buồn về một người nào đó vừa qua đời. Một người qua đời khiến nhiều người khổ đau. Cuộc sống là thế!
  Thật vậy, mấy ai trong chúng ta có [...]

  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B (14/06/2012)

  Chúa Nhật 14 Tháng 06. 2015

  NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ HẠT CẢI
  [Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong ba năm rao giảng và chữa lành khắp các nẻo đường Pa-lét-tin, Đức Giê-su đặc biệt quan tâm đến việc giúp các môn đệ và dân chúng hiểu về Nước Trời (hay Nước Thiên Chúa) mà Người [...]

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

  Thứ Năm 4 Tháng 06. 2015

  Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa
  Lời Chúa: Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
  1. Tấm bánh tình yêu – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
  Mỗi khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, tôi không ngừng ngỡ ngàng trước tình yêu của Người. Tình yêu ấy vô cùng cao cả nhưng lại rất đỗi [...]

  Mầu nhiệm tình yêu

  Thứ Bảy 30 Tháng 05. 2015

  Bài suy niệm LỄ CHÚA BA NGÔI – Năm B
  Lời Chúa: Dnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
  Mầu nhiệm tình yêu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
  Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm tình yêu thương.
  Từ đời đời, Chúa Cha yêu Chúa Con. Tình yêu ấy lớn lao đến nỗi Chúa Cha đã [...]

  CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B (31/05/2015)

  Thứ Bảy 30 Tháng 05. 2015

  “VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM
  CỦA KẺ LÀM CON THIÊN CHÚA”
  [Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28, 16-20]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Có hai tình trạng đáng mọi Ki-tô hữu phải suy nghĩ: Tình trạng thứ nhất là dường như trên thế giới này càng ngày càng có nhiều người chối bỏ hay làm ngơ không [...]

  Bài suy niệm LỄ HIỆN XUỐNG – Năm B (ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt)

  Thứ Năm 21 Tháng 05. 2015

  Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
  Ra đi-tha thứ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
  Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm Sức. Ta như người lãnh nhận một cách thụ động. Và những ơn Người ban chẳng ảnh hưởng gì đến [...]

  CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM B (24/05/2015)

  Thứ Năm 21 Tháng 05. 2015

  “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”
  [Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3a-7.12-13); Ga 20,19-23]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Đối với các Ki-tô hữu thì việc đón nhận Thánh Thấn của Thiên Chúa là vô cùng quan trọng, vì không ai có thể sống đời sống đức tin cậy mến mà không có Thánh Thần. Vì thế [...]

  « Previous Entries