• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (28/09/2014)

  Thứ Hai 22 Tháng 09. 2014

  LÀM CON THẢO CỦA CHA TRÊN TRỜI
  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (28/09/2014)
  [Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Văn hóa Á Đông giúp các Ki-tô hữu Á Đông hiểu giáo huấn của Đạo Chúa một cách dễ dàng hơn vì truyền thống Á Đông và Giáo Lý Công [...]

  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (14/09/2014)

  Thứ Bảy 13 Tháng 09. 2014

  TÌNH YÊU THẬP GIÁ
  SUY TÔN THÁNH GIÁ
  [Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Có một cách giúp chúng ta thực hành giáo huấn của Thiên Chúa (Cha) và của Chúa Giêsu Kitô, Con Một Cha, là chúng ta luôn tâm niệm và nhắc lại phương châm tuyệt vời này [...]

  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - A

  Thứ Sáu 5 Tháng 09. 2014

  Bài suy niệm và chú giải Lời Chúa
  Lời Chúa: Ed 33, 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20
  Sửa lỗi anh em - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
  Con người ai cũng có lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng xử trước lầm lỗi của người khác lại không giản đơn. Đối với lỗi lầm của người khác, [...]

  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (07/09/2014)

  Thứ Hai 1 Tháng 09. 2014

  LÊN TIẾNG HAY KHÔNG LÊN TIẾNG ?
  [Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Xin nói ngay rằng: đây không phải là bài tham luận về việc Giáo Hội Công Giáo Việt Nam phải lên tiếng hay không phải lên tiếng trước những điều tội tệ trong xã hội hiện nay. Lên tiếng hay [...]

  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - A

  Thứ Sáu 29 Tháng 08. 2014

  Lời Chúa: Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20
  Hội Thánh của Chúa - ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt
  “Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Với lời này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội Thánh. Lời Chúa cho ta thấy những đặc [...]

  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (31/08/2014)

  Thứ Sáu 29 Tháng 08. 2014

  BÀI HỌC VỠ LÒNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU
  [Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Bài giáo lý cơ bản và sơ đẳng nhất của các Sách Phúc âm là nhận biết Chúa Giê-su là Ai và muốn đi theo Người thì phải đi con đường nào? Lời [...]

  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (24/08/2014)

  Thứ Bảy 23 Tháng 08. 2014

  CHÚA GIÊSU CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA MỖI CHÚNG TA
  [Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-30]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong bài Phúc âm hôm nay Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ hai câu. Câu thứ nhất là “Người ta nói Con Người là ai?” và câu thứ hai là “Còn anh em, anh em [...]

  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (03/08/2014)

  Chúa Nhật 3 Tháng 08. 2014

  NHU CẦU VẬT CHẤT VÀ T M LINH
  [Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trên mặt báo cũng như trên làn sóng phát thanh và truyền hình, nhu cầu vật chất của con người được nêu lên càng ngày càng nhiều hơn và người ta quảng cáo đủ thứ [...]

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A (27/07/2014)

  Thứ Tư 23 Tháng 07. 2014

  NGƯỜI KHÔN NGOAN THÌ BIẾT CHỌN LỰA ĐÚNG
  [1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Thỉnh thoảng các phương tiện thông tin đại chúng cho chúng ta thấy cảnh tượng người lớn trẻ con đổ xô đi tìm vàng ở một vùng núi nào đó. Những người ấy chấp nhận mọi gian [...]

  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - A

  Thứ Năm 17 Tháng 07. 2014

  Lời Chúa: Kn. 12, 13.16-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43
  Tất cả là hồng ân
  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.
  Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn hiếm hoi được chính Chúa giải thích rõ ràng. Giải thích của Chúa giúp ta có những hiểu biết hữu ích cho đời sống đạo. [...]

  « Previous Entries