• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C (24/04/2016)

  Thứ Tư 20 Tháng 04. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27)
  “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin [...]

  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (17/04/2016)

  Chúa Nhật 17 Tháng 04. 2016

  MỤC TỬ NHÂN LÀNH HẾT LÒNG VÌ CHIÊN
  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (17/04/2016)
  [Cv 13, 14.43-52; Kh 7,9.14-17b; Ga 10,27-30]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Chúa Nhật IV Phục Sinh được Hội Thánh đặt làm Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, để mọi tín hữu chiêm ngắm chân dung vô cùng đáng kính đáng yêu của Vị [...]

  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (10/04/2016)

  Thứ Sáu 8 Tháng 04. 2016

  ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG CỦA PHÊ-RÔ
  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (10/04/2016)
  [Cv 5, 27-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Giáo hội Công giáo vừa mừng kỷ niệm 3 năm trên ngai giáo hoàng của Đức Phan-xi-cô. Ba năm tuy ngắn ngủi nhưng đã có bao điều tươi mới trong đời sống [...]

  Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh 10/04/2016

  Thứ Hai 4 Tháng 04. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41
  “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi [...]

  Chúa Nhật Phục Sinh 27/03/2016

  Thứ Sáu 25 Tháng 03. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43
  “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, [...]

  Chúa nhật lễ Lá

  Chúa Nhật 20 Tháng 03. 2016

  Chúa nhật lễ Lá - tiếng Latinh Dominica in Palmis de passione Domini- là Chúa nhật thứ sáu cuối cùng của mùa Chay hằng năm, và với Chúa nhật này bắt đầu tuần Thánh. Với người Công giáo đây là tuần lễ tưởng nhớ những biến cố trọng đại cuối cùng [...]

  Chúa Nhật Tuần Thánh 20/03/2016

  Thứ Hai 14 Tháng 03. 2016

  RƯỚC LÁ
  BÀI PHÚC ÂM: Lc 19, 28-4
  “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
  Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ [...]

  Chúa Nhật V Mùa Chay 13/03/2016

  Thứ Ba 8 Tháng 03. 2016

  BÀI ĐỌC I:  Is 43, 16-21
  “Đây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước uống”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và [...]

  Chúa Nhật VI Mùa Chay Năm C (06/03/2016)

  Thứ Ba 1 Tháng 03. 2016

  BÀI ĐỌC I:  Gs 5, 9a. 10-12
  “Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua”.
  Trích sách Giosuê.
  Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!” Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt [...]

  Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C (28/02/2016)

  Thứ Ba 23 Tháng 02. 2016

  BÀI ĐỌC I:  Xh 3, 1-8a. 13-15
  “Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.
  Trích sách Xuất Hành.
  Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra [...]

  « Previous Entries