• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - A

  Thứ Sáu 29 Tháng 08. 2014

  Lời Chúa: Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20
  Hội Thánh của Chúa - ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt
  “Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Với lời này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội Thánh. Lời Chúa cho ta thấy những đặc [...]

  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (31/08/2014)

  Thứ Sáu 29 Tháng 08. 2014

  BÀI HỌC VỠ LÒNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU
  [Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Bài giáo lý cơ bản và sơ đẳng nhất của các Sách Phúc âm là nhận biết Chúa Giê-su là Ai và muốn đi theo Người thì phải đi con đường nào? Lời [...]

  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (24/08/2014)

  Thứ Bảy 23 Tháng 08. 2014

  CHÚA GIÊSU CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA MỖI CHÚNG TA
  [Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-30]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong bài Phúc âm hôm nay Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ hai câu. Câu thứ nhất là “Người ta nói Con Người là ai?” và câu thứ hai là “Còn anh em, anh em [...]

  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (03/08/2014)

  Chúa Nhật 3 Tháng 08. 2014

  NHU CẦU VẬT CHẤT VÀ T M LINH
  [Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trên mặt báo cũng như trên làn sóng phát thanh và truyền hình, nhu cầu vật chất của con người được nêu lên càng ngày càng nhiều hơn và người ta quảng cáo đủ thứ [...]

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A (27/07/2014)

  Thứ Tư 23 Tháng 07. 2014

  NGƯỜI KHÔN NGOAN THÌ BIẾT CHỌN LỰA ĐÚNG
  [1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Thỉnh thoảng các phương tiện thông tin đại chúng cho chúng ta thấy cảnh tượng người lớn trẻ con đổ xô đi tìm vàng ở một vùng núi nào đó. Những người ấy chấp nhận mọi gian [...]

  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - A

  Thứ Năm 17 Tháng 07. 2014

  Lời Chúa: Kn. 12, 13.16-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43
  Tất cả là hồng ân
  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.
  Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn hiếm hoi được chính Chúa giải thích rõ ràng. Giải thích của Chúa giúp ta có những hiểu biết hữu ích cho đời sống đạo. [...]

  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (20/07/2014)

  Thứ Ba 15 Tháng 07. 2014

  KẺ XẤU SỐNG BÊN CẠNH NGƯỜI TỐT
  HAY CỎ LÙNG MỌC CHUNG VỚI LÚA
  [Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong Tin Mừng Mát-thêu có 5 bài giảng: (a) bài giảng trên núi, (b) bài giảng về sứ mạng truyền giáo, (c) bài giảng về Giáo hội, (d) bài giảng [...]

  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A (13/07/2014)

  Thứ Hai 7 Tháng 07. 2014

  GIEO KHẮP BỐN PHƯƠNG TRỜI

  [Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trên bìa cuốn Tự điển Bách khoa Larousse nổi tiếng, chúng ta đọc thấy phương châm này: “On sème à tout vent.” Có thể tạm dịch là: “Gieo khắp bốn phương trời.” Phương châm này giúp chúng ta [...]

  Chúa Nhật XIV Thường niên - Năm A

  Thứ Bảy 5 Tháng 07. 2014

  Bài suy niệm và chú giải Lời Chúa
  Lời Chúa: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30
  Khiêm nhường - ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
  Chúng ta thường tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, phép tắc vô cùng. Khi tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, ta thường nghĩ đến một Thiên Chúa [...]

  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (06/07/2014)

  Thứ Bảy 5 Tháng 07. 2014

  “HÃY ĐẾN CÙNG TÔI,
  TÔI SẼ CHO NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG”
  [Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Theo Thánh Kinh thì hạnh phúc lớn nhất của các Ki-tô hữu là có Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời của mình và sẵn sàng chăm lo cho mọi nhu cầu chính đáng [...]

  « Previous Entries