• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật XXXI Thường Niên 30/10/2016

  Thứ Năm 27 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: Kn 11, 23 – 12, 2 (Hl 11, 22 – 12, 1)
  “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt [...]

  Chúa Nhật XXX Thường Niên 23.10.2916

  Thứ Sáu 21 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18)
  “Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời [...]

  Chúa Nhật XXIX Thường Niên 16/10/16

  Thứ Tư 12 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: Xh 17, 8-13
  “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”.
  Trích sách Xuất Hành.
  Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: “Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người [...]

  Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 09/10/2016

  Thứ Sáu 7 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 14-17
  “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
  Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa [...]

  01/10/16 Thứ Bảy, Lễ Nhớ Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Ts

  Thứ Tư 28 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c
  “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui [...]

  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C (25/09/2016)

  Thứ Năm 22 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: G 1, 6-22
  “Chúa ban cho, rồi Chúa lấy lại: nguyện danh Chúa được chúc tụng”.
  Trích sách ông Gióp.
  Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi Satan rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nó thưa lại rằng: [...]

  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C (18/09/2016)

  Thứ Ba 13 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7
  “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”.
  Trích sách Tiên tri Amos.
  Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để [...]

  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (04/09/2016)

  Thứ Sáu 2 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18
  “Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì [...]

  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C (28/08/2016)

  Thứ Tư 24 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Hc 3, 19-21. 30-31 (Hl 17-18. 20. 28-29)
  “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng [...]

  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/08/2016)

  Thứ Hai 15 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21
  “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và [...]

  « Previous Entries