• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật III Mùa Vọng 11/12/2016

  Thứ Hai 5 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10
  “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen [...]

  Chúa Nhật II Mùa Vọng 04/12/2016

  Thứ Năm 1 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10
  “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự [...]

  Chúa Nhật I Mùa Vọng 27/11/2016

  Thứ Năm 24 Tháng 11. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5
  “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Kitô Vua 20/11/2016

  Thứ Hai 14 Tháng 11. 2016

  BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3
  “Họ xức dầu phong Đavít làm vua Israel”.
  Trích sách Samuel quyển thứ hai.
  Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê [...]

  Các Thánh là ai vậy? Lễ Các Thánh Nam Nữ

  Thứ Ba 1 Tháng 11. 2016

  Các Thánh là ai vậy?
  Lễ Các Thánh Nam Nữ
  (Mt 5, 1-12a)
  Chúng ta hôm nay mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời. Có thể nói, hôm nay là ngày hội lớn, ngày vui mừng của mọi thành phần con cái trong đại gia đình Hội Thánh. Mừng kính Các Thánh, [...]

  Chúa Nhật XXXI Thường Niên 30/10/2016

  Thứ Năm 27 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: Kn 11, 23 – 12, 2 (Hl 11, 22 – 12, 1)
  “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt [...]

  Chúa Nhật XXX Thường Niên 23.10.2916

  Thứ Sáu 21 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18)
  “Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời [...]

  Chúa Nhật XXIX Thường Niên 16/10/16

  Thứ Tư 12 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: Xh 17, 8-13
  “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”.
  Trích sách Xuất Hành.
  Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: “Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người [...]

  Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 09/10/2016

  Thứ Sáu 7 Tháng 10. 2016

  BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 14-17
  “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
  Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa [...]

  01/10/16 Thứ Bảy, Lễ Nhớ Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Ts

  Thứ Tư 28 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c
  “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui [...]

  « Previous Entries