• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật VII Thường Niên 19/02/2017

  Thứ Tư 15 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Lv 19, 1-2. 17-18
  “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”.
  Trích sách Lêvi.
  Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, [...]

  Chúa Nhật VI Thường Niên 12/02/2017

  Thứ Năm 9 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Hc 15, 16-21 (Hl 15-20)
  “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì [...]

  Chúa Nhật V Thường Niên 05/02/2017

  Thứ Tư 1 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10
  “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc [...]

  Chúa Nhật IV Thường Niên 29/01/2017

  Thứ Ba 24 Tháng 01. 2017

  BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13
  “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.
  Trích sách Tiên tri Xôphônia.
  Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, [...]

  Chúa Nhật III Thường Niên 22/01/2017

  Thứ Năm 19 Tháng 01. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3)
  “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các [...]

  Chúa Nhật II Mùa Thường Niên 15/01/2017

  Thứ Tư 11 Tháng 01. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Is 49, 3. 5-6
  “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.
  Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi [...]

  Chúa Nhật, Lễ Hiển Linh 08/01/2017

  Thứ Sáu 6 Tháng 01. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Is 60, 1-6
  “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.
  Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các [...]

  Chúa Nhật, Lễ Mẹ Thiên Chúa 01/01/2017

  Thứ Sáu 30 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
  “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.
  Trích sách Dân Số.
  Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: [...]

  Thứ Bảy, Lễ Vọng Chúa GiángSinh 24/12/2016

  Thứ Năm 22 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16
  “Vương quốc Đavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”.
  Trích sách Samuel quyển thứ hai.
  Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri [...]

  Chúa Nhật IV Mùa Vọng 18/12/2016

  Thứ Ba 13 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14
  “Này trinh nữ sẽ thụ thai”.
  Bài trích sách Tiên tri Isaia.
  Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi [...]

  « Previous Entries