• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (26/06/2016)

  Thứ Năm 23 Tháng 06. 2016

  BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21
  “Êlisê đi theo Êlia”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
  Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”.
  Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con [...]

  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM C (19/06/2016)

  Thứ Ba 14 Tháng 06. 2016

  BÀI ĐỌC I: Dcr 12, 10-11
  “Họ sẽ nhìn thấy Đấng họ đã đâm thâu qua”.
  Trích sách Tiên tri Dacaria.
  Đây Chúa phán: “Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà Đavít và trên dân cư Giêrusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Đấng họ đã đâm [...]

  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C (12/06/2016)

  Thứ Hai 6 Tháng 06. 2016

  TÌNH YÊU XÓA SẠCH TỘI LỖI
  [CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C (12/06/2016)]
  [2 Sm 12,7-10.13; Gl 2, 16.19-21; Lc 7, 36 - 8,3]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Qua các đoạn Thánh Kinh của Phụng Vụ Thánh Lễ hôm nay chúng ta thấy xuất hiện trước mặt Thiên Chúa hai con người “đáng tội”, một là vua [...]

  [CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM C (05/06/2016)]

  Thứ Tư 1 Tháng 06. 2016

  BÀI HỌC CỦA NGƯỜI XƯA ĐỂ LẠI
  [CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM C (05/06/2016)]
  [1 V 17,17-24; Gl 1, 11-19; Lc 7,11-17]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Các bài Thánh Kinh của Phụng Vụ hôm nay cho chúng ta một bài học quý giá về Đức Tin mà Hội Thánh mời gọi chúng ta đào sâu, canh tân, [...]

  Chúa Nhật Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Giêsu 29/05/2016

  Thứ Năm 26 Tháng 05. 2016

  BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20
  “Ông mang bánh và rượu tới”.
  Trích sách Sáng Thế.
  Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và [...]

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 22/05/2016

  Thứ Sáu 20 Tháng 05. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31
  “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”.
  Trích sách Châm Ngôn.
  Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa [...]

  LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (15/05/2016)

  Thứ Bảy 7 Tháng 05. 2016

  “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”
  LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (15/05/2016)
  [Cv 2, 1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Về sự kiện cá chết hàng loạt cách bất thường ở bãi biển Miền Trung, có nhiều người đã lên tiếng. Có tiếng nói của sự dũng cảm, bênh vực [...]

  Lễ Chúa Giêsu Lên Trời 05/05/2016

  Thứ Ba 3 Tháng 05. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
  “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi [...]

  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C (01/05/2016)

  Thứ Bảy 30 Tháng 04. 2016

  BÀI ĐỌC I:  Cv 15, 1-2. 22-29
  “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt [...]

  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C (24/04/2016)

  Thứ Tư 20 Tháng 04. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27)
  “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin [...]

  « Previous Entries