• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật IV Mùa Chay 26/03/2017

  Thứ Bảy 25 Tháng 03. 2017

  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
  “Đavit được xức dầu làm vua Israel”.
  Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
  Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem, vì Ta chọn một [...]

  Chúa Nhật III Mùa Chay 19/03/2017

  Thứ Ba 14 Tháng 03. 2017

  BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7
  “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”.
  Trích sách Xuất Hành.
  Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn [...]

  Mùa Chay: Trở về để… yêu Chúa

  Thứ Tư 8 Tháng 03. 2017

  “Khi Chúa Giêsu bước xuống nước sông Giođan để được Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho, Người làm như thế không phải vì Người cần thống hối hay hoán cải;…
  …Người đã làm như vậy để ở giữa dân chúng là thành phần cần thứ tha, để ở giữa [...]

  Chúa Nhật II Mùa Chay 12/03/2017

  Thứ Tư 8 Tháng 03. 2017

  BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a
  “Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.
  Trích sách Sáng Thế.
  Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân [...]

  Chúa Nhật I Mùa Chay 05/03/2017

  Thứ Ba 28 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I: St 2, 7-9; 3, 1-7
  “Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội”.
  Trích sách Sáng Thế.
  Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống.
  Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và [...]

  Chúa Nhật VIII Thường Niên 26/02/2017

  Thứ Hai 20 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 49, 14-15
  “Ta sẽ không quên ngươi đâu”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Sion nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng [...]

  Chúa Nhật VII Thường Niên 19/02/2017

  Thứ Tư 15 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Lv 19, 1-2. 17-18
  “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”.
  Trích sách Lêvi.
  Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, [...]

  Chúa Nhật VI Thường Niên 12/02/2017

  Thứ Năm 9 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Hc 15, 16-21 (Hl 15-20)
  “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì [...]

  Chúa Nhật V Thường Niên 05/02/2017

  Thứ Tư 1 Tháng 02. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10
  “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc [...]

  Chúa Nhật IV Thường Niên 29/01/2017

  Thứ Ba 24 Tháng 01. 2017

  BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13
  “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.
  Trích sách Tiên tri Xôphônia.
  Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, [...]

  « Previous Entries