• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Giêsu 29/05/2016

  Thứ Năm 26 Tháng 05. 2016

  BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20
  “Ông mang bánh và rượu tới”.
  Trích sách Sáng Thế.
  Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và [...]

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 22/05/2016

  Thứ Sáu 20 Tháng 05. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31
  “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”.
  Trích sách Châm Ngôn.
  Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa [...]

  LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (15/05/2016)

  Thứ Bảy 7 Tháng 05. 2016

  “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”
  LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (15/05/2016)
  [Cv 2, 1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Về sự kiện cá chết hàng loạt cách bất thường ở bãi biển Miền Trung, có nhiều người đã lên tiếng. Có tiếng nói của sự dũng cảm, bênh vực [...]

  Lễ Chúa Giêsu Lên Trời 05/05/2016

  Thứ Ba 3 Tháng 05. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
  “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi [...]

  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C (01/05/2016)

  Thứ Bảy 30 Tháng 04. 2016

  BÀI ĐỌC I:  Cv 15, 1-2. 22-29
  “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt [...]

  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C (24/04/2016)

  Thứ Tư 20 Tháng 04. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27)
  “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin [...]

  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (17/04/2016)

  Chúa Nhật 17 Tháng 04. 2016

  MỤC TỬ NHÂN LÀNH HẾT LÒNG VÌ CHIÊN
  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (17/04/2016)
  [Cv 13, 14.43-52; Kh 7,9.14-17b; Ga 10,27-30]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Chúa Nhật IV Phục Sinh được Hội Thánh đặt làm Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, để mọi tín hữu chiêm ngắm chân dung vô cùng đáng kính đáng yêu của Vị [...]

  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (10/04/2016)

  Thứ Sáu 8 Tháng 04. 2016

  ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG CỦA PHÊ-RÔ
  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (10/04/2016)
  [Cv 5, 27-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Giáo hội Công giáo vừa mừng kỷ niệm 3 năm trên ngai giáo hoàng của Đức Phan-xi-cô. Ba năm tuy ngắn ngủi nhưng đã có bao điều tươi mới trong đời sống [...]

  Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh 10/04/2016

  Thứ Hai 4 Tháng 04. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41
  “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi [...]

  Chúa Nhật Phục Sinh 27/03/2016

  Thứ Sáu 25 Tháng 03. 2016

  BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43
  “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, [...]

  « Previous Entries