• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM B (14/12/2014)

  Thứ Năm 11 Tháng 12. 2014

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA ĐỨC GIÊ-SU VÀ THIÊN CHÚA?
  [Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Giới lãnh đạo Do-thái giáo đã phải vất vả mà không sao nhận ra Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân riêng Người là Đức Giêsu Na-da-rét. Họ cử người đến [...]

  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B (07/12/2014)

  Thứ Ba 2 Tháng 12. 2014

  DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
  [Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc chuẩn bị đón tiếp một ai đó hay một sự kiện quan trọng nào đó. Thường thì việc chuẩn bị chiếm nhiều công sức và thời gian của chúng ta [...]

  CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B (30/11/2014)

  Thứ Tư 26 Tháng 11. 2014

  PHẢI CHI NGÀI XÉ TRỜI MÀ XUỐNG….
  [Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Hôm nay, chúng ta bước vào Mùa Vọng Năm B. Ý nghĩa và mục đích của Mùa Vọng là các Ki-tô hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Thiên Chúa xuống thế làm người cứu độ [...]

  Chúa Nhật 1 Mùa vọng năm B, ngày 30.11.14

  Thứ Tư 26 Tháng 11. 2014

  Is 63,16-17; 64,1-3; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37
  Canh thức chờ Chúa đến
  Bắt đầu từ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng hôm nay, toàn thể giáo hội chính thức bước vào Năm Phụng Vụ mới 2014-2015, năm B, cùng với lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Mát-cô: “Anh em phải coi chừng, phải [...]

  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/11/2014)

  Chúa Nhật 23 Tháng 11. 2014

  SUY TÔN VƯƠNG QUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ
  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
  [Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Hội Thánh kết thúc năm Phụng Vụ bằng thánh lễ suy tôn Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa, là Vua vũ trụ, vì Người là Thiên Chúa, là Ngôi Lời và [...]

  CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (12/10/2014)

  Thứ Tư 8 Tháng 10. 2014

  TRANG PHỤC CỦA KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI

  CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (12/10/2014)

  [Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Để mạc khải về Nước Trời là Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã dùng nhiều dụ ngôn và nhiều hình ảnh quen thuộc, gần [...]

  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (05/10/2014)

  Thứ Tư 1 Tháng 10. 2014

  TÔI  ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA!

  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (05/10/2014)

  (KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI)

  [Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-36]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong Cựu Ước không có nhân vật nào có thể so sánh được với ông Mô-sê. Thế mà danh xưng đẹp nhất, [...]

  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - A

  Chúa Nhật 28 Tháng 09. 2014

  Bài suy niệm và chú giải Lời Chúa
  Lời Chúa:Ed 18, 25-28; Pl 2, 1-11; Mt 21, 28-32
  Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
  SÁM HỐI LÀ KHỞI ĐIỂM
  Nói và làm đó là hai thái độ khác nhau. Có người nói mà không làm. Có người không nói nhưng lại làm. Đó chính là hai thái [...]

  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (28/09/2014)

  Thứ Hai 22 Tháng 09. 2014

  LÀM CON THẢO CỦA CHA TRÊN TRỜI
  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (28/09/2014)
  [Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Văn hóa Á Đông giúp các Ki-tô hữu Á Đông hiểu giáo huấn của Đạo Chúa một cách dễ dàng hơn vì truyền thống Á Đông và Giáo Lý Công [...]

  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (14/09/2014)

  Thứ Bảy 13 Tháng 09. 2014

  TÌNH YÊU THẬP GIÁ
  SUY TÔN THÁNH GIÁ
  [Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17]

  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Có một cách giúp chúng ta thực hành giáo huấn của Thiên Chúa (Cha) và của Chúa Giêsu Kitô, Con Một Cha, là chúng ta luôn tâm niệm và nhắc lại phương châm tuyệt vời này [...]

  « Previous Entries