• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu Lên Trời 28/05/2017

  Thứ Ba 23 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
  “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn [...]

  Chúa Nhật VI Phục Sinh 21/05/2017

  Thứ Tư 17 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17
  “Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, [...]

  Chúa Nhật V Phục Sinh 14/05/2017

  Thứ Sáu 12 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7
  “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà [...]

  „Năm xưa cây sồi làng Fatima“

  Thứ Hai 8 Tháng 05. 2017

  Fatima là một tỉnh nhỏ của nước Portugal thuộc vùng Vila Nova de Ourém, cách thủ đô Lissabon 130 cây vể hưóng Bắc. Diện tích thành phố Fatima vào khoảng 71 cây số vuông với dân số 10.000 người theo thống kê năm 2001.
  Tỉnh nhỏ Fatima trở nên thánh địa hành hương [...]

  Chúa Nhật IV Phục Sinh 07/05/2017

  Thứ Bảy 6 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14a. 36-41
  “Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên [...]

  Chúa Nhật III Phục Sinh 30/04/2017

  Thứ Năm 27 Tháng 04. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-28
  “Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy [...]

  Chúa Nhật II Phục Sinh 23/04/2017

  Thứ Ba 18 Tháng 04. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 2, 42-47
  “Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ [...]

  ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH NĂM A (16/04/2017)

  Thứ Sáu 14 Tháng 04. 2017

  LÀM CHỨNG VÀ RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH!
  [Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Nói theo lô-gic bình thường thì Đức Giê-su Na-da-rét phải phục sinh, vì Thiên Chúa (Cha) làm cho Người trổi dậy từ cõi chết là cách tưởng thưởng xứng hợp nhất đối với sự vâng [...]

  Thứ Sáu Tuần Thánh 14/04/2017

  Thứ Sáu 14 Tháng 04. 2017

  Tôn Thờ Thánh Giá Khám Phá Tình Yêu
  SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA
  Thứ Sáu Tuần Thánh
  (Ga 18,1-19,42)
  Hôm nay, Giáo hội, Hiền Thê yêu dấu nhìn lên Thánh Giá nơi treo Chúa Giêsu vị Phu Quân của mình, chân tay đanh nhọn đâm thâu, cạnh sườn lưỡi đòng đâm thủng, máu cùng nước chảy ra làm [...]

  Chúa Nhật Lễ Lá 09/04/2017

  Thứ Tư 5 Tháng 04. 2017

  KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA
  KIỆU LÁ
  BÀI PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11
  “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
  Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo [...]

  « Previous Entries