• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật XII Thường Niên 25/06/2017

  Thứ Hai 19 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13
  “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”.
  Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
  Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu [...]

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa 15/06/2017

  Thứ Ba 13 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: Đnl 8, 2-3. 14b-16a
  “Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.
  Trích sách Đệ Nhị Luật.
  Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi 11/06/17

  Thứ Bảy 10 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-9
  “Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.
  Trích sách Xuất Hành.
  Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 04/06/2017

  Thứ Năm 1 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
  “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu Lên Trời 28/05/2017

  Thứ Ba 23 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
  “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn [...]

  Chúa Nhật VI Phục Sinh 21/05/2017

  Thứ Tư 17 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17
  “Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, [...]

  Chúa Nhật V Phục Sinh 14/05/2017

  Thứ Sáu 12 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7
  “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà [...]

  „Năm xưa cây sồi làng Fatima“

  Thứ Hai 8 Tháng 05. 2017

  Fatima là một tỉnh nhỏ của nước Portugal thuộc vùng Vila Nova de Ourém, cách thủ đô Lissabon 130 cây vể hưóng Bắc. Diện tích thành phố Fatima vào khoảng 71 cây số vuông với dân số 10.000 người theo thống kê năm 2001.
  Tỉnh nhỏ Fatima trở nên thánh địa hành hương [...]

  Chúa Nhật IV Phục Sinh 07/05/2017

  Thứ Bảy 6 Tháng 05. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14a. 36-41
  “Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên [...]

  Chúa Nhật III Phục Sinh 30/04/2017

  Thứ Năm 27 Tháng 04. 2017

  BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-28
  “Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”.
  Trích sách Tông đồ Công vụ.
  Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy [...]

  « Previous Entries