• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật II Mùa Thường Niên 15/01/2017

  Thứ Tư 11 Tháng 01. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Is 49, 3. 5-6
  “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.
  Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi [...]

  Chúa Nhật, Lễ Hiển Linh 08/01/2017

  Thứ Sáu 6 Tháng 01. 2017

  BÀI ĐỌC I:  Is 60, 1-6
  “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.
  Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các [...]

  Chúa Nhật, Lễ Mẹ Thiên Chúa 01/01/2017

  Thứ Sáu 30 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
  “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.
  Trích sách Dân Số.
  Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: [...]

  Thứ Bảy, Lễ Vọng Chúa GiángSinh 24/12/2016

  Thứ Năm 22 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16
  “Vương quốc Đavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”.
  Trích sách Samuel quyển thứ hai.
  Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri [...]

  Chúa Nhật IV Mùa Vọng 18/12/2016

  Thứ Ba 13 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14
  “Này trinh nữ sẽ thụ thai”.
  Bài trích sách Tiên tri Isaia.
  Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi [...]

  Chúa Nhật III Mùa Vọng 11/12/2016

  Thứ Hai 5 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10
  “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen [...]

  Chúa Nhật II Mùa Vọng 04/12/2016

  Thứ Năm 1 Tháng 12. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10
  “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự [...]

  Chúa Nhật I Mùa Vọng 27/11/2016

  Thứ Năm 24 Tháng 11. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5
  “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Kitô Vua 20/11/2016

  Thứ Hai 14 Tháng 11. 2016

  BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3
  “Họ xức dầu phong Đavít làm vua Israel”.
  Trích sách Samuel quyển thứ hai.
  Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê [...]

  Các Thánh là ai vậy? Lễ Các Thánh Nam Nữ

  Thứ Ba 1 Tháng 11. 2016

  Các Thánh là ai vậy?
  Lễ Các Thánh Nam Nữ
  (Mt 5, 1-12a)
  Chúng ta hôm nay mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời. Có thể nói, hôm nay là ngày hội lớn, ngày vui mừng của mọi thành phần con cái trong đại gia đình Hội Thánh. Mừng kính Các Thánh, [...]

  « Previous Entries