• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  01/10/16 Thứ Bảy, Lễ Nhớ Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Ts

  Thứ Tư 28 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c
  “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui [...]

  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C (25/09/2016)

  Thứ Năm 22 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: G 1, 6-22
  “Chúa ban cho, rồi Chúa lấy lại: nguyện danh Chúa được chúc tụng”.
  Trích sách ông Gióp.
  Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi Satan rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nó thưa lại rằng: [...]

  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C (18/09/2016)

  Thứ Ba 13 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7
  “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”.
  Trích sách Tiên tri Amos.
  Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để [...]

  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (04/09/2016)

  Thứ Sáu 2 Tháng 09. 2016

  BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18
  “Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì [...]

  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C (28/08/2016)

  Thứ Tư 24 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Hc 3, 19-21. 30-31 (Hl 17-18. 20. 28-29)
  “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng [...]

  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/08/2016)

  Thứ Hai 15 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21
  “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và [...]

  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C (14/08/2016)

  Thứ Tư 10 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10
  “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”.
  Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
  Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến [...]

  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C (07/08/2016)

  Thứ Năm 4 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Kn 18, 6-9
  “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà [...]

  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (31/07/2016)

  Thứ Năm 28 Tháng 07. 2016

  BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2; 2, 21-23
  “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.
  Trích sách Giảng Viên.
  Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả [...]

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (24/07/2016)

  Chúa Nhật 17 Tháng 07. 2016

  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ LÀ THẦY DẬY CẦU NGUYỆN
  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (24/07/2016)
  [St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, điều nổi bật nhất là con người không ngừng lỗi phạm đến Thiên Chúa và Thiên Chúa không ngừng thứ tha cho [...]

  « Previous Entries