• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  Chúa Nhật XX Thường Niên 20/08/2017

  Thứ Tư 16 Tháng 08. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7
  “Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện.
  “Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu Hiển 06/08/2017

  Thứ Hai 31 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14
  “Áo Người trắng như tuyết”.
  Trích sách Tiên tri Đaniel.
  Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con [...]

  Chúa Nhật XVII Thường Niên 30/07/2017

  Thứ Ba 25 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12
  “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
  Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon [...]

  Chúa Nhật XVI Thường Niên 23/07/2017

  Thứ Ba 18 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19
  “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, [...]

  Chúa Nhật XV Thường Niên 16/07/2017

  Thứ Ba 11 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11
  “Chúng làm cho đất phì nhiêu”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta [...]

  Chúa Nhật XIV Thường Niên 09/07/2017

  Thứ Ba 4 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10
  “Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”.
  Trích sách Tiên tri Dacaria.
  Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi [...]

  Chúa Nhật XIII Thường Niên 02/07/2017

  Thứ Sáu 30 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a
  “Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
  Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang [...]

  Chúa Nhật XII Thường Niên 25/06/2017

  Thứ Hai 19 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13
  “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”.
  Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
  Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu [...]

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa 15/06/2017

  Thứ Ba 13 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: Đnl 8, 2-3. 14b-16a
  “Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.
  Trích sách Đệ Nhị Luật.
  Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi 11/06/17

  Thứ Bảy 10 Tháng 06. 2017

  BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-9
  “Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.
  Trích sách Xuất Hành.
  Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng [...]

  « Previous Entries