• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous EntriesNext Entries »

  Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 15/10/2017

  Thứ Ba 10 Tháng 10. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 25, 6-10a
  “Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, [...]

  Chúa Nhật XXVI Thường Niên 01/10/2017

  Thứ Năm 28 Tháng 09. 2017

  BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28
  “Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống”.
  Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
  Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính trực’. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính [...]

  Chúa Nhật XXV Thường Niên 24/09/2017

  Thứ Sáu 22 Tháng 09. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9
  “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy [...]

  Chúa Nhật XXIV Thường Niên 17/09/2017

  Thứ Hai 11 Tháng 09. 2017

  BÀI ĐỌC I: Hc 27, 33 – 28, 9 (Hl 27, 30 – 28, 7)
  “Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo [...]

  Chúa Nhật XXIII Thường Niên 10/09/2017

  Thứ Hai 4 Tháng 09. 2017

  BÀI ĐỌC I: Ed 33, 7-9
  “Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”.
  Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
  Đây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo [...]

  Chúa Nhật XXI Thường Niên 27/08/2017

  Thứ Sáu 25 Tháng 08. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 22, 19-23
  “Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta [...]

  Chúa Nhật XX Thường Niên 20/08/2017

  Thứ Tư 16 Tháng 08. 2017

  BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7
  “Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện.
  “Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự [...]

  Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu Hiển 06/08/2017

  Thứ Hai 31 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14
  “Áo Người trắng như tuyết”.
  Trích sách Tiên tri Đaniel.
  Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con [...]

  Chúa Nhật XVII Thường Niên 30/07/2017

  Thứ Ba 25 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12
  “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
  Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon [...]

  Chúa Nhật XVI Thường Niên 23/07/2017

  Thứ Ba 18 Tháng 07. 2017

  BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19
  “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, [...]

  « Previous EntriesNext Entries »