• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Ông Cố Antôn Bùi Lưu ƯỚC | Trang Đầu | Chúc Mừng Cha Giuse Lê Tuấn Anh nhậm chức Cha Xứ tại nhà thờ St. Maria Heidenheim »

  Chúc Mừng Cha Xứ Stêphanô Bùi Thượng Lưu 40 Năm Linh Mục và 70 tuổi

  Bài gởi: admin | 14 Tháng 10, 2014


  »Đọc Thêm

  Trong mục : Chúc Mừng |