• Hôm nay ngày

  • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

  • Tin Tức

  • Quảng Cáo

  • « Chúc Mừng Cha Xứ Stêphanô Bùi Thượng Lưu 40 Năm Linh Mục và 70 tuổi | Trang Đầu | Chúc Mừng Ông Bà Trần Công Khải lễ kim khánh 50 Năm hôn phối »

    Chúc Mừng Cha Giuse Lê Tuấn Anh nhậm chức Cha Xứ tại nhà thờ St. Maria Heidenheim

    Bài gởi: admin | 14 Tháng 10, 2014

    Trong mục : Chúc Mừng |