• Hôm nay ngày

  • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

  • Tin Tức

  • Quảng Cáo

  • « Chúc Mừng Cha Giuse Lê Tuấn Anh nhậm chức Cha Xứ tại nhà thờ St. Maria Heidenheim | Trang Đầu | ĐỨC QUỐC: THÁNH LỄ TẠ ƠN 3 CHA MỪNG 125 NĂM LM. »

    Chúc Mừng Ông Bà Trần Công Khải lễ kim khánh 50 Năm hôn phối

    Bài gởi: admin | 14 Tháng 10, 2014

    Trong mục : Chúc Mừng |