• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Cây viết chì nhỏ - Nhạc: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh – Trình Bày: Ca sĩ Như Ý | Trang Đầu | CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM B (14/12/2014) »

  Video Thánh Ca

  Bài gởi: admin | 7 Tháng 12, 2014

  Cây viết chì nhỏ
  Nhạc: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
  Trình Bày: Ca sĩ Như Ý
  Nâng Hồn Lên Tới Chúa
  Nhạc: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
  Trình bày: Ca sĩ Như Ý
  Chuyện tình Emmanuel
  Sáng tác: Mai Nguyên Vũ
  Trình Bày: Ca sĩ Như Ý
  Khúc Cảm Tạ
  Nhạc và Lời: Mai Nguyên Vũ
  Trình Bày: Ca sĩ Như Ý
  Một Niềm Phó Thác
  Sáng tác: Lm. Nhạc Sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh
  Trình Bày: Ca sĩ Như Ý
  Xin Ngài Thương Con
  Nhạc và Lời: Lm. Thành Tâm
  Trình Bày: Thu Lệ
  Tình Khúc
  Sáng tác: Lm. Ân Đức
  Trình Bày: Ca sĩ Như Ý

  Trong mục : Video Thánh Ca |