• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Chúa Nhật VII Thường Niên 19/02/2017 | Trang Đầu | Chúa Nhật VIII Thường Niên 26/02/2017 »

  BÀ CỤ MARIA PHẠM THỊ LÝ

  Bài gởi: admin | 17 Tháng 02, 2017

  Thành kính phân ưu

  Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai, Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp sợ gì. Tin rằng sẽ thấy lộc phúc Chúa tặng ban trong miền kẻ sống. Cậy nhờ vào Chúa, mạnh bạo lên, can trường vững tin Ngài. (TV 26, 1. 4.)

  Được tin

  BÀ CỤ MARIA PHẠM THỊ LÝ

  đã an nghỉ trong Chúa ngày 16.02.2017

  Tại Sài Gòn, Việt Nam

  Hưởng thọ 82 tuổi

  Thánh lễ an táng được tổ chức vào ngày 19.02.2017 tại thánh đường giáo xứ Tân Thành, Sài Gòn.

  Xin thành kính phân ưu với gia đình chị Võ Thị Nga - Quân cùng các cháu, và toàn thể đại tang quyến.

  Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân là cha đầy lòng thương xót, khấng thương ban cho linh hồn Bà Cụ Maria, được hưởng nhan thánh Chúa trong Nước Hằng Sống.

  Thành kính phân ưu

  Lm. Stephano Bùi Thượng Lưu

  Và ban đại diện cộng đoàn Thánh Giuse Hiển Stuttgart

  Trong mục : Chia Buồn |