• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Chúa Nhật III Phục Sinh 30/04/2017 | Trang Đầu | Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Cairo sáng Thứ Bẩy 29 tháng Tư, 2017 »

  Tháng 05.2017

  Bài gởi: admin | 1 Tháng 05, 2017

  1.5    CĐ Bác Ái (Schorndorf): 10g BT hòa giải; 10g20: nguyện kinh; 10g30  Lễ Bổn Mạng (Mariä Himmelfahrt, Adlerstr. 13, 73650 Winterbach).
  13.5     CĐ Thánh Phêrô (Künzelsau): Ngày Tháng Hoa Đức Mẹ: 15g00 Giờ đền tạ; 15g30: Kiệu hoa Đức Mẹ; 16g00  Lễ (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)
  14.5    CĐ Phaolô Lê Bảo Tịnh (Heidenheim & Ulm): 14g30 BT hòa giải; 14g50 nguyện kinh; 15g Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdissstr. 13, Heidenheim).
  20.5    CĐ Tôma Thiện (Reutlingen): 14g30 BT. Hòa Giải; 14g45 làm việc tháng Đức Mẹ; 15g00 Lễ (St. Petrus & Paulus, Joh.-Eisenlohr-Str. 3, 72760 Reutlingen).
  21.5    CĐ Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 Bí tích Hòa Giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ Bổn Mạng (Maria Koenigin, Bergstr. 63, 78532 Tuttlingen).
  25.5    CĐ Thánh Giuse (Ravensburg): 10g30 Bí tích hòa giải; 10g50 nguyện kinh; 11g00 Lễ  Chúa Về Trời (Heilig Kreuz, Ravensburg)
  28.5    CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50 làm việc tháng Đức Mẹ;15g00 Lễ Bổn Mạng (Herz Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart)


  Báo trước Lịch Trình Thánh Lễ trong tháng 06.2017 (nếu không có gì thay đổi vào phút chót): 3.-5.6: Đại Hội CGVN kỳ 41; 10.6: Spaichingen; 11.6: Schorndorf và Heidenheim; 17.6: Lễ thành hôn; 18.6: Stuttgart: Lễ mở tay tân linh mục Biên;  24.6: Künzelsau: Lễ Bổn Mạng; 25.6: Reutlingen.

  Trong mục : Lễ Cộng Đòan |