• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Gia đình Công Giáo sống đức Tin | Trang Đầu | Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương đã về Nhà Cha trên Trời lúc 10.20 phút sáng Thứ Tư 6/12/2017 »

  Đại lễ mừng 40 năm thành lập Giáo Xứ 02/12/2017

  Bài gởi: admin | 30 Tháng 11, 2017

  Bài Ðọc I:                                                                 Đnl 6, 1-9

  Bái trích sách Đệ Nhị Luật

  1 Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu.

  2 Như vậy anh (em) cũng như con cháu anh (em) sẽ kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em), và anh (em) sẽ được sống lâu.

  3 Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành ; như vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã phán với anh (em).

  4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. 5 Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). 6 Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng.

  7 Anh (em) phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, 8 phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, 9 phải viết lên khung cửa nhà anh (em), và lên cửa thành của anh (em).

  Ðó là lời Chúa


  Bài Đọc II                                                                       Phil 4, 4-9

  “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn”.

  Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

  4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến.

  6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Ðức Kitô Giêsu.

  8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.

  9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

  Đó là Lời Chúa.


  Phúc Âm:                                                                 Mt 5, 1-12

  “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

  1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

  3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

  4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

  5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

  6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

  7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

  8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

  9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

  10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

  11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

  12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
  Đó là Lời Chúa.


  Homelie / Bài Giảng, Lời Chia Sẻ Của Dức Cha

  Fürbitten / Lời Nguyện Giáo Dân

  1. “Lạy Cha Chí Thánh…Xin cho họ nên một như chúng ta”  (Ga.17,11)

  Lạy Chúa là mục tử chí thánh . Cảm tạ Chúa đã dắt dìu , chở che,
  nuôi dưỡng  đoàn chiên nhỏ bé suốt 40 năm qua .

  Xin thương đổ đầy sự sống và Thánh Linh trên đoàn chiên Chúa . Xin cho chúng con luôn sống trong tin-yêu hiệp nhất , để đời sống chúng con luôn chiếu giãi ánh sáng Tin Mừng, hầu qua chúng con, mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.

  Chúng con cầu xin Chúa

  2. “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” ( Ga. 17, 17 )

  Chúng ta cùng thành khẩn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, và cách riêng cha xứ chúng ta . Xin Chúa Kitô, mục tử chí thánh “lấy sự thật mà thánh hiến” các mục tử của Chúa . Xin cho các tôi tớ Chúa luôn trọn vẹn với sứ mạng gieo vãi Tin Mừng , loan truyền sự ngọt ngào của Chúa giữa thế giới thiếu vắng tin-yêu hôm nay..

  Chúng con cầu xin Chúa

  3. Herr, unser Gott,

  Vor mehr als 40 Jahren, als der Krieg in Vietnam zu Ende ging, wurde das Schicksal unseres Volkes tragisch verändert. Die dadurch entstehenden Notstände lösten eine Massenflucht aus unserer Heimat aus. Die tragischen Bilder sind jetzt wieder gegenwärtig, wo Flüchtlinge aus Kriegs- und Notgebieten in Nahost und Afrika vor der Tür des wohlhabenden Europas stehen.

  Guter Vater,
  -So wie Du damals Deine schützende Hand über uns gehalten hat, beschütze auch heute alle Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt, Verfolgung und Hunger sind. Sei Du ihnen Zuflucht und Heimat, wenn sie nicht mehr wissen wohin.
  -Gib uns Kraft und Mut, ihnen zu helfen, wie uns damals geholfen wurde.

  Wir bitten Dich, erhöre uns!

  4. Guter Vater,
  Wir haben großes Glück, in einem sicheren, friedlichen Land aufwachsen zu können, während andere Kinder in Angst leben und Hunger leiden müssen. Sie sind Opfer von Armut, Ungerechtigkeit, Krieg, Umwelt- und Naturkatastrophen.
  In einer Welt, die sehnsüchtig auf das Kommen des Kindes Jesus wartet, beten wir voll Zuversicht:
  -Sei bei ihnen, hilf ihnen, wieder in das normale Leben zurück zu finden.
  -Schaffe Gerechtigkeit in unserer Zeit und in unserem Leben und lehre uns das Teilen.
  -Hilf uns Menschen, mit Deiner Schöpfung achtsam umzugehen, denn nur dann haben die nächsten Generationen eine faire Entwicklungschance.

  Wir bitten Dich, erhöre uns!

  5. Chúng ta cùng hợp lòng hướng về cố Linh Mục Thomas Nguyễn đình Tuyển , vị  chủ chăn nhân hậu đã có công gầy dựng cộng đoàn giáo xứ chúng ta , những thành viên đã xả thân vì lý tưởng Tin Mừng ,và  mọi tín hữu trong giáo xứ đã qua đời.

  Xin Chúa nhân từ thương ban phần thưởng nước trời cho các tôi tớ Chúa.

  Chúng con cầu xin Chúa

  6. Tham vọng, bạo tàn đã và đang gây nên bao thảm cảnh cho cộng đồng nhân loại, cho quê hương thân yêu chúng ta.

  Xin Chúa thương chiếu giãi ánh sáng Tin Mừng vào mọi cơ cấu quốc gia , soi dẫn lương tri các nhà lãnh đạo để tất cả biết dấn thân vì công lý, hòa bình hầu mọi người được sống trong an vui xứng với phẩm giá con người.

  Chúng con cầu xin Chúa

  Trong mục : Sống Lời Chúa Hôm Nay |