• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam | Trang Đầu | HĐGM Philippines: Thay đổi hiến pháp phải bảo vệ và cổ võ giá trị luân lý »

  Tháng 02.2018

  Bài gởi: admin | 30 Tháng 01, 2018

  3.2    CĐ Bác Ái (Schorndorf): 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ Tất Niên (St. Stephanus, Carl-Zeit-Str. 73614 SC-Weiler).
  4.2    CĐ Phaolô Lê Bảo Tịnh (Heidenheim & Ulm): 14g30 BT hòa giải; 15g Lễ Tất Niên (Christus König, Zoeppritzstr. 18, 89522 Heidenheim).
  10.2     CĐ Thánh Phêro (Künzelsau): 15g00 Bí tích hòa giải; 15g20: nguyện kinh; 15g30  Lễ Tất Niên (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau).
  11.2    CĐ Giuse Hiển (Stuttgart): 14g30 Bí tích hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00  Lễ Tất Niên  (Herz Jesu – Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart)
  17.2    Hội Xuân Mậu Tuất: 15g00: Thánh lễ cầu an cho Năm Mới Krebsbachhalle – Gerstlaich 1- 72411 ODELSHAUSEN
  24.2    CĐ Tôma Thiện (Reutlingen): 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh;  15g Lễ Tân Xuân (St. Andreas, Nürnbergstr. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).
  25.2     CĐ Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen): 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ Tân Xuân  (Maria Königin, Bergstr.  63; 78532 Tuttlingen).


  Báo trước Lịch Trình Thánh Lễ trong tháng 03.2018 (nếu không có gì thay đổi vào phút chót):4.3: Schorndorf; 10.3: Heidenheim; 11.3 : Hesental; 17.3: Stuttgart; 18.3: Ravensburg; 25.3: Tuttlingen; Tuần Thánh 29.-31.3.: Reutlingen .

  Trong mục : Lễ Cộng Đòan |