• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Vì sao không hát kinh Alleluia trong Mùa Chay? | Trang Đầu | Tháng 03.2018 »

  ÔNG CỤ GIUSE ĐỖ DUY LỤC

  Bài gởi: admin | 27 Tháng 02, 2018

  Thành kính phân ưu

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

  Được tin

  ÔNG CỤ GIUSE ĐỖ DUY LỤC

  Thân phụ khả kính của anh chị Nguyễn Trí Dũng - Luận

  (Cộng đoàn thánh Phaolô Hạnh, Tuttlingen),

  đã an nghỉ trong Chúa sáng ngày 18-02-2018

  Tại San Jose, California, Hoa Kỳ

  Hưởng thọ 87 tuổi

  Thánh lễ an táng được tổ chức vào sáng thứ 7 ngày 24.02.2018

  Tại thánh đường Các Thánh Tử Đạo Viêt Nam, Santa Rosa, California, Hoa Kỳ

  Xin thành kính phân ưu với gia đình anh chị  Dũng Luận và cháu Thảo Vi, cùng toàn thể tang quyến.

  Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân là cha đầy lòng thương xót, khấng thương ban cho Ông Cụ Giuse, được hưởng phúc trường sinh.

  Thành kính phân ưu

  Lm. Stephano Bùi Thượng Lưu

  Ông Giuse Nguyễn Đức Báu, đại diện Cđ Thánh Phaolo Hạnh (Tuttlingen)

  Trong mục : Chia Buồn |