• Hôm nay ngày

  • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

  • Tin Tức

  • Quảng Cáo

  • « Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 02.03.2018) | Trang Đầu | Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 05.03.2018) »

    Thông báo của Toà Tổng giám mục Sài Gòn - TP.HCM về Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

    Bài gởi: admin | 7 Tháng 03, 2018

    Trong mục : Chia Buồn, Tin Giáo Hội Việt Nam |