• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Tháng 10.2018 | Trang Đầu | Tháng 11.2018 »

  Bà Maria Nguyễn Thị Phượng

  Bài gởi: admin | 21 Tháng 10, 2018


  Cáo Phó
  Trong đau buồn ly biệt hòa niềm tin Cứu độ và lòng nhân từ của Thiên Chúa, gia đình chúng tôi xin kính báo quý Cha, quý thông gia, qúy Cộng Đoàn, thân bằng quyến thuộc, đồng hương cùng bạn hữu:
  Vợ, Mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố nội, bà cố ngọai chúng tôi là: Bà Maria Nguyễn Thị Phượng …
  »Xem tờ Cáo Phó

  Trong mục : Chia Buồn |