• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Phân ưu tháng 12.2018 | Trang Đầu | Cụ Nguyễn Trọng Loan »

  Tháng 01.2019

  Bài gởi: admin | 31 Tháng 12, 2018

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

  05.01   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)

  12.01   CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 11g00 Sinh hoạt cộng đoàn; 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).

  13.01   CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen Orschel-Hagen).

  20.01   CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ  (Herz Jesu - Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).

  26.01   CĐ Thánh Phaolô Hạnh 14g30 BT hòa giải; 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (Maria Königin, Bergstr.  63; 78532 Tuttlingen).

  27.01   CĐ Bác Ái 10g00 BT hòa giải, 10g30 Lễ (St. Stephanus, Carl-Zeiss-Str. 73614 Schorndorf -Weiler).

  02.02   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ (St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell)

  03.02   CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 11g00 Sinh hoạt cộng đoàn; 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).

  09.02   Giáo xứ CTTĐVN mừng Xuân Kỷ Hợi, 15g00 cầu nguyện cho     Công Lý & Hòa Bình tại Việt Nam; 15g30            Thánh lễ cầu an cho    Năm Mới (Krebsbachhalle - Gerstlaich 1 - 72411 Bodelshausen)

  Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 2.2019 (nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) :

  16.02: Reutlingen; 17.02: Stuttgart; 23.02: Spaichingen; 24.02: Schorndorf-Weiler; 02.03: Künzelsau.

  Trong mục : Lễ Cộng Đòan |