• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • « Tháng 03.2019 | Trang Đầu | Tháng 05.2019 »

  Tháng 04.2019

  Bài gởi: admin | 7 Tháng 04, 2019

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

  07.04 CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ  Bổn Mạng (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, Heidenheim).

  13.04   CĐ Thánh Phêrô 14g30: BT hòa giải; 15g00 Lễ  (St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell).

  14.04   CĐ Thánh Giuse Hiển 14g30 Giải tội; 15g00 Lễ  (Herz Jesu -    Schurwaldstr. 3, 70188 Stuttgart).

  18.-20.04. TĨNH TÂM TUẦN THÁNH tại St. Andreas, Reutlingen

  Xin xem chương trình chi tiết  ở phần Thông Tin bên trong.

  18.04   Giáo Xứ mừng Lễ Tiệc Ly 19g00 chung với giáo xứ Đức,

  20g00 Chầu Thánh Thể (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen).

  19.04 17g30 Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu.

  20.04 20g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh và Đại Lễ Phục Sinh.

  21.04   CĐ Bác Ái (Schorndorf & Winterbach) 10g00 Bí tích hòa giải; 10g30 Lễ (St. Stephanus, Carl-Zeiss-Str.1,  73614 Schorndorf -Weiler).

  22.04 CĐ Thánh Phaolô Hạnh (Spaichingen & Tuttlingen) 11g00 Đức Ông Thắng giảng tại hội quán giáo xứ Đức: Angerstr. 7, 78549 Spaichingen. Sau đó ăn trưa chung; 14g50 nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Josef Hofen, Hauptstraße. 188, 78549 Spaichingen).

  25.-27.04 Khóa Dưỡng Sinh do Đức Ông Hoàng Minh Thắng hướng dẫn tại St. Andreas, Reutlingen.

  28.04   Giáo Xứ mừng Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Reutlingen (Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen); 14g30 BT hòa giải; 14g50 nguyện kinh; 15g00 Đại  Lễ LCTX

  Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 5.2019

  (nếu không có gì thay đổi vào phút cuối) :

  01.05: Schorndorf-Weiler; 11.05: Künzelsau; 12.05: Heidenheim; 18.05: Reutlingen; 19.05: Stuttgart; 26.05: Tuttlingen.

  Trong mục : Lễ Cộng Đòan |