• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Liên Lạc

  l0.gif

  chaluu.jpg

  Cha Xứ: Stêphanô Bùi Thượng Lưu


  1. Trung Tâm Mục Vụ Stuttgart

  Pfizerstr. 5
  70184 Stuttgart
  Tel. 0711-236 90 93
  Handy 01522-9866283 (Ban tối)
  Fax 0711 236 13 20
  trungtam@gxvn-stuttgart.de

  Xem bản đồ nhà thờ Heillig-Geist, Boslerstr. 1 Stuttgart-Ost

  2. Hội Đồng Giáo Xứ:

  bullets21.gifxem Danh Sách

  3. Online Redaktion:

  3.1 Hướng dẫn, chỉ đạo:
  Cha Xứ Stêphanô Bùi Thượng Lưu
  trungtam@gxvn-stuttgart.de

  3.2 Nội dung, Trang trí và trình bày:

  bullets21.gifWeb-Giáo Xứ

  info@gxvn-stuttgart.de

  bullets21.gifSống Lời Chúa Hôm Nay

  Giêrônimô Nguyễn Văn Nội