• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Liên Lạc

  l0.gif

  chaHanh.jpg

  Cha Xứ  Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD
  1. Văn Phòng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

  Nürnberger Strasse 184
  72760 Reutlingen

  Email: vp@gxvn-rs.de


  2. Hội Đồng Giáo Xứ:

  bullets21.gifxem Danh Sách

  3. Online Redaktion:

  3.1 Hướng dẫn, chỉ đạo:
  Cha Xứ Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD
  vp@gxvn-rs.de

  3.2 Nội dung, Trang trí và trình bày:

  bullets21.gifWeb-Giáo Xứ

  info@gxvn-rs.de