• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Hình Ảnh

  1. Đại Lễ đêm Giáng Sinh 24.12.2018 Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN gp Rottenburg-stuttgart tại nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu Stuttgart . ( Photos Đức Mai)
  2. Lễ nhậm chức của Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh 01.05.2018 ( Photos Bích Bình)
  3. Hội Xuân Mậu Tuất 17.02.2018 ( Photos Bích Bình)
  4. Đại lễ mừng kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ ngày 02.12.2017 ( Photos Bích Bình )
  5. Thánh Lễ Mở Tay Tạ ơn của Cha Biên tại Stuttgart ngày 18.06.2017 ( Photos Bình Nguyễn)
  6. Đại Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức kỳ thứ 41 2017 ( Photos Bình Nguyễn)
  7. Sinh hoạt và Văn nghệ ĐHCGVN 41_2017 ( Photos Bích Bình)
  8. Mừng Chúa Phục Sinh 2017 ( Photos Đức Mai)
  9. Lễ Cầu An Năm Mới Đinh Dậu 2017 ( Photos Bích Bình)
  10. Hội Xuân Đinh Dậu 28.01.2017 ( Photos Bích Bình)
  11. Mừng Chúa Giáng Sinh 2016 tại Stuttgart( Photos Đức Mai)
  12. Hành hương Lộ Đức từ 22.08 - 29.08.2016 ( Photos Thiên Hà)
  13. Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống_2016 ( Photos Bình Nguyễn)
  14. Sinh hoạt và Văn nghệ ĐHCGVN 40_2016 ( Photos Bích Bình)
  15. Lễ Cầu An Năm Mới Bính Thân 2016 ( Photos Bích Bình)
  16. Hội Xuân Bính Thân 13.02.2016 ( Photos Bích Bình)
  17. Lễ bổn mạng Giáo Xứ & tạ ơn 30 năm người Việt tỵ nạn tại Heidenheim ngày 24.10.2015.(Photos Bình Nguyễn)
  18. Hành hương Đức Mẹ Marienfried lần thứ 30 ngày 11.07.2015.(Photos Bình Nguyễn)
  19. Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống_2015 ( Photos Bình Nguyễn)
  20. Sinh hoạt và Văn nghệ ĐHCGVN 39_2015 ( Photos Bích Bình)
  21. Đại Lễ Phục Sinh 2015 ( Photos Lm. Bùi Thượng Lưu)
  22. Đại lễ Phục Sinh 2015 tại nhà thờ St. Andreas, Orschel Hagen, Reutlingen(Photos Đức Mai)
  23. Đại lễ đêm Giáng Sinh 24.12.2014 tại nhà thờ Herz Jesu, Stuttgart(Photos Đức Mai)
  24. Thánh lễ tạ ơn mừng 2 Cha 40 và 1 Cha 45 Năm Linh Mục ( Photos Bình Nguyễn)
  25. Lễ Tết Trung Thu Giáo Xứ Việt Nam Rottenburg-Stuttgart 27.09.2014 tại nhà thờ Maria Hilf Aichtal(Photos Đức Mai)
  26. Tết Trung Thu Giáo Xứ Việt Nam Rottenburg-Stuttgart 27.09.2014 tại Aichtal(Photos Đức Mai)
  27. Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống_2014 ( Photos Bình Nguyễn)
  28. Sinh hoạt và Văn nghệ ĐHCGVN 38_2014 ( Photos Bích Bình)
  29. Đại Hội Công Giáo Việt Nam 2014 kỳ thứ 38 tại Haßfurt Đức Quốc ( Photos DCCA)
  30. Đại lễ Phục Sinh 2014 tại nhà thờ St. Andreas, Orschel Hagen, Reutlingen(Photos Đức Mai)
  31. Tĩnh tâm linh thao cộng đoàn Mùa Chay 2014 tại Stuttgart(Photos Đức Mai)
  32. Hội Xuân Giáp Ngọ 01.02.2014 ( Photos Bích Bình)
  33. Lễ Cầu An Năm Mới 2014 ( Photos Bích Bình)
  34. Đại lễ đêm Giáng Sinh tại nhà thờ St. Andreas, Orschel Hagen, Reutlingen(Photos Đức Mai)
  35. Hình ảnh Lễ giỗ 50 năm cầu cho cố TT. G.B. Ngô Đình Diệm (Photos Đức Mai)
  36. Tết Trung Thu Giáo Xứ Việt Nam Rottenburg-Stuttgart 14.09.2013 tại Aichtal(Photos Đức Mai)
  37. Đại lễ bổn mạng của giáo xứ và cũng là ngày mừng kỷ niệm 25 năm ngày tôn phong 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam ( Photos Bích Bình)
  38. Đại Hội Công Giáo Việt Nam 2013 kỳ thứ 37 tại Aschaffenburg Đức Quốc ( Photos Đức Mai)
  39. Hành hương Đức Mẹ Marienfried lần thứ 28 ngày 25.05.2013.(Photos Đức Mai)
  1. Lễ Cầu An cho Năm Mới và Hội Xuân Quý Tỵ 2013 (Photos Đức Mai)
  2. Hành hương Đức Mẹ Marienfried lần thứ 27 ngày 19.05.2012.(Photos Đức Mai)
  3. Lễ Cầu An cho Năm Mới và mừng nguyệt san Dân Chúa tròn 30 tuổi. (Photos Đức Mai)
  4. Hội Xuân Nhâm Thìn của giáo xứ các Thánh tử đạo Rottenburg-Stuttgart. (Photos Đức Mai)
  5. Đại Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ - Lễ tạ ơn mừng 30 năm thành lập cộng đoàn Thánh Phêrô tổ chức ngày 15.10.2011 tại Künzelsau (Photos Đức Báu)
  6. Biểu tình chống Cộng Sản Việt Nam và quân Trung Quốc xâm lược tại Stuttgart.
  7. Tết Trung Thu Giáo Xứ 17.09.2011 tại Aichtal(Photos Văn Phước)
  8. Hành hương Đức Mẹ Marienfried lần thứ 26 ngày 02.07.2011.(Photos Đức Báu)
  9. Đại Hội Công Giáo Việt Nam 2011 kỳ thứ 35 tại Aschaffenburg Đức Quốc ( Photos Đức Mai)
  10. NGÀY THÁNG HOA ĐỨC MẸ tổ chức ngày 7.5.2011 tại CĐ Thánh Phêrô Künzelsau
  11. Tĩnh Tâm Tuần Thánh & Mừng Chúa Phục Sinh 2011 Thứ Sáu
  12. Tĩnh Tâm Tuần Thánh & Mừng Chúa Phục Sinh 2011 Thứ Bảy
  13. Tĩnh Tâm Tuần Thánh & Mừng Chúa Phục Sinh 2011 Chúa Nhật
  14. Cộng Đoàn Spaichingen & Tuttlingen Mừng Xuân Tân Mão 2011
  15. Hội Xuân Tân Mão ngày 12.02.2011(Photos Đức Mai)
  16. Đại Lễ Đêm Giáng Sinh 2010 tại nhà thờ Herz Jesu, Stuttgart (Photos Đức Mai)
  17. Thánh Lễ Giới Trẻ đón Mừng Chúa Giáng Sinh 2010 tại Reutlingen (Photos Đức Mai)
  18. Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ 23.10.2010 tại CĐ Spaichingen & Tuttlingen (Photos Đức Mai)
  19. Thánh Lễ Tết Trung Thu Giáo Xứ 18.09.2010 tại Aichtal
  20. Tết Trung Thu Giáo Xứ 18.09.2010 tại Aichtal
  21. Tết Trung Thu 11.09.2010 tại CĐ Thánh Phêrô Künzelsau
  22. Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu dâng lễ tạ ơn tại CĐ Heidenheim (Photos Đức Lâm)
  23. Ngày thụ phong Linh Mục của thầy phó tế Giuse Lê Tuấn Anh (Photos Đức Mai)
  24. Hành hương Đức Mẹ Marienfried 2010 kỷ niệm lần thứ 25 (Photos Đức Mai)
  25. Đại Hội Công Giáo Việt Nam 2010 kỳ thứ 34 tại Aschaffenburg Đức Quốc ( Photos Đức Mai)
  26. Ngày tháng hoa Đức Mẹ 2010 tại CĐ Phêrô Künzelsau (Photos Đức Mai)
  27. Tĩnh Tâm Tuần Thánh & Mừng Chúa Phục Sinh 2010 (Photos Đức Mai)
  28. Thánh lễ cầu bình an cho Năm Mới Canh Dần 20.02.2010 (Photos Van Duc- Thang Long - Huong Tien)
  29. Hội Xuân Canh Dần giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Stuttgart(Photos Van Duc- Thang Long - Huong Tien)
  30. Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ 17.10.2009 tại CĐ Heidenheim
  31. Hành Hương Đức Mẹ chung với Đức Cha Fürst ở Stuttgart-Hofen 26.09.2009
  32. Tết Trung Thu 19.09.2009 của Giáo Xứ tại Aichtal
  33. Tết Trung Thu 12.09.2009 tại CĐ Thánh Phêrô Künzelsau
  34. Lễ khánh thành tượng đài TỴ NẠN tại Hamburrg ngày 12.09.2009.(Photos Duc An-Phuc)
  35. Đại Lễ tại Stuttgart ngày 11.07.2009, Giáo Xứ đón tiếp Quý Đức Cha Việt Nam
  36. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt dâng lễ tạ ơn tại Reutlingen (Photos Trung Tâm)
  37. Hành hương Đức Mẹ Marienfried 2009 (Photos Xuân Phùng)
  38. Ngày tháng hoa Đức Mẹ 2009 tại CĐ Phêrô Künzelsau (Photos Đức Mai)
  39. Mừng Chúa Phục Sinh 2009 tại Reutlingen
  40. Tĩnh Tâm Tuần Thánh 2009 tại Reutlingen
  41. Cộng Đoàn Reutlingen Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
  42. GXVN Rottenburg-Stuttgart Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 (Photos Đức Lâm)
  43. Lễ Đêm Giáng Sinh 2008 tại nhà thờ Herz Jesu, Stuttgart (Photos Văn Đức)
  44. Thánh Lễ Giới Trẻ và Tiệc Mừng Giáng Sinh 2008 (Photos Hồng Nga)
  45. Ca đoàn Stuttgart và các em thiếu nhi tham dự buổi khai mạc MÙA VỌNG (Photos Văn Đức)
  46. Lễ Các Thánh và Lễ Giỗ 45 Năm TT NGÔ ĐÌNH DIỆM tại CĐ Reutlingen (Photos Đức Phụng)
  47. Thánl Lễ ở Stuttgart 03.10.2008 cầu cho Hòa Bình và Công Lý tại Việt Nam
  48. Tết Trung Thu 2008 (Photos Đức Lâm)
  49. Lễ Bổn Mạng CĐ Reutlingen 14.09.2008
  50. Tĩnh Tâm Linh Thao 2008
  51. Hành hương Lộ Đức từ 10.08 đến 17.08.2008 (Photos Thang Long)
  52. Hành hương Đức Mẹ Marienfried 2008 (Photos Đức Lâm)
  53. Chịu Phép Thêm Sức: Linh, Hoan, Khang, Oanh ( Photos Đức Lâm)
  54. Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 32 tại Đức ( Photos Anh Khoa)
  55. Lễ CĐ Thánh Phêrô Künzelsau 03.05. 2008
  56. Mừng Chúa Phục Sinh 2008 tại Künzelsau (Photos anh Tuấn Hessental)
  57. Mừng Chúa Phục Sinh 2008
  58. Xuân Mậu Tý 2008, Lễ cầu an và vui Xuân tại Heidenheim
  59. Lễ Giáng Sinh 2007 tại Heidenheim, Rửa tội và Lễ Cưới của gia đình Ông Bà Chánh
  60. Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ 13.10.2007 tại Künzelsau (Photos anh Tuấn Hessental)
  61. Tết Trung Thu 2007 (Photos Văn Đức)
  62. Tết Trung Thu 2007 tại Künzelsau
  63. Hành hương Đức Mẹ Marienfried 2007 (Photos Thao Trang)
  64. Gemeindefest Đức Việt 17.06.2007 tại Heidenheim
  65. Tĩnh Tâm Linh Thao 2007
  66. Mừng Chúa Phục Sinh 2007
  67. Tĩnh Tâm tuần Thánh 2007
  68. TếT 2007
  69. Mừng Nguyệt San DÂN CHÚA 25 Năm