• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Quảng Cáo

  l0.gif

  Thể Lệ:

  Trong tinh thần giúp đỡ và thông tin với nhau . Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Rottenburg Stuttgart sẽ nhận đưa lên Web Giáo Xứ những mục quảng cáo sau:

  bullets21.gifChúc mừng, báo tin vui, chia buồn, cáo phó, tìm người thân (miễn phí).

  bullets21.gifBác sỹ, nha sỹ, văn phòng thông dịch hoặc luật sư: Giá mỗi năm 100 EUR

  Nội dung quảng cáo Cha Xứ kiểm duyệt và có thể bị từ chối nếu nội dung quảng cáo không phù hợp với sinh hoạt cộng đồng.

  Chi tiết thêm hoặc ý kiến xin Mail về: info@gxvn-stuttgart.de

  GXVN-Stuttgart