• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Dân Chúa online miễn phí

  l0.gif

  docvacodong.jpg

  logodc.jpgNguyệt San Công Giáo
  Magazine Catholique
  Katholische Monatszeitschrift
  Monthly Catholic Magazine
  Email: info@danchua.de

  Herausgeber:
  Franz Xaver e.V.
  Dân Chúa Katholische Monatszeitschrift
  Pfizerstr. 5, D-70184 Stuttgart
  Tel.: (0711) 23 69 093 / Fax: (0711) 23 61 320

  Schriftleiter: Rev. Bùi Thượng Lưu
  Redakteurkomitee: Rev. Đào Văn Thạnh Ông Đỗ Đức Thống Sr. Nguyễn Thị Hường

  www.danchu.eu