• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Tổng Quát

  l0.gif

  1. Thàmh lập
  2. Thống kê
  3. Tổ chức mục vụ
  4. Hội đồng Mục vụ Giáo Xứ chung cho toàn giáo phận

  1. Thành lập: Từ năm 1981

  Tuyên úy: Lm. Thomas Nguyễn Đình Tuyển: từ năm1 1981 đến 1991. Qua đời ngày 29.1.1998.
  Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu: Từ năm 1991
  Chính thức được nâng thành Giáo Xứ tòng nhân (cum Cura Animarum) qua Sắc Lệnh số A 1660 do Đức Cha Dr. Gebhard Fuerst ấn ký và ban hành Bản Quy Chế Mới ngày 20.06.2002, có hiệu lực trên toàn giáo phận kể từ ngày 01.07.2002. Trong Quy Chế Mới này:
  1. Giáo Phận chính thức thiết lập và nâng tất cả các Missio của ngoại kiều thành các Giáo Xứ „Missio cum cura animarum „ (với quyền chăn dắt mục vụ).
  2. Thể theo Sắc Lệnh trên, chúng ta cũng tổ chức bầu Hội Đồng Giáo Xứ theo đúng Quy Chế và Văn Thư của Giáo Phận.
  Theo đúng tinh thần Sắc Lệnh trên, Giáo Xứ Công Giáo Việt Nam chúng ta từ nay chính thức là Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo Phận Rottenburg-Stuttagrt.

  2. Thống kê:

  Tổng cộng giáo dân tính đến đầu năm 2000: 1109 (theo sổ Thống Kê của giáo phận Rottenburg-Stuttgart năm 1999 và do kết quả của danh sách các gia đình do Ban Dại Diện của các cộng đoàn điạ phương thực hiện), trong số đó có:
  265 Thiếu nhi từ 1 đến 12 tuổi (23,89 %)
  402 Thanh thiếu niên từ 12 đến 29 tuổi (36,24 %)
  389 Trung niên từ 30 tuổi đến 59 tuổi (35,08%)
  53 Giới Bô Lão từ 60 tuổi trở lên (4,77 %)

  3. Tổ chức mục vụ:

  Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giáo phận Rottenburg-Stuttgart được phân chia thành 7 vùng mục vụ như sau:
  1. Cộng đoàn thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh: Heidenheim & Ulm và các vùng phụ cận.
  2. Cộng đoàn thánh Phêrô: Kuenzelsau, Crailsheim, Schwaebisch-Hall và các vùng phụ cận.
  3. Cộng đoàn thánh Giuse: Ravensburg và các vùng phụ cận.
  4. Cộng đoàn thánh Tôma Thiện: Reutlingen và các vùng phụ cận.
  5. Cộng đoàn Bác ái, thánh Giuse Thợ: Schorndorf và các vùng phụ cận.
  6. Cộng đoàn thánh Giuse Hiển: Stuttgart và các vùng phụ cận.
  7. Cộng đoàn thánh Phaolô Hạnh: Tuttlingen, Spaichingen và các vùng phụ cận.
  Mỗi cộng đoàn bầu một Ban Đại Diện cho nhiệm kỳ 4 năm.

  4. Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ chung cho toàn giáo phận:

  Danh xưng: Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giáo phận Rottenburg-Stuttgart.
  Thành viên: gồm Chủ Tịch, Phó Nội Vụ và Ngoại Vụ, Thủ Quỹ và Ban Đại Diện của 7 cộng đoàn địa phương, đại diện Huynh đoàn Phan Sinh Tại Thế, Phong Trào Cursillo, Gia đình Tôn Vinh Đức Mẹ Marienfried, Đoàn trưởng và ca trưởng Ca đoàn tổng hợp, Ủy viên thanh thiếu niên và Ủy viên thiếu nhi. Sau cùng là Đại Biểu Liên Đoàn.
  Nhiệm kỳ: Bốn năm theo Quy Chế chung của Giáo Phận.

  icon_zurueck.gifquay lại