DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ VIỆT NAM 2015-2020
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

 

Nr.

Quư Danh

Chức Vụ

Email

1

Anh Nguyễn Đức Báu

Chủ Tịch HĐGX,
Đại Diện CĐ Tuttlingen

nguyenbau@gmx.de

2

Anh Nguyễn Hữu Chức

Phó Nội Vụ HĐGX,
Đại Diện CĐ Reutlingen

 cd.nguyen@gmx.de

3

Anh ngọc Hải

Phó Ngoại Vụ HĐGX

Ủy viên thiếu nhi cung thánh

haivu62@googlemail.com

4

Anh Trần Đ́nh Đức

Thủ Quỹ HĐGX,
Đại Diện CĐ Heidenheim

 luciathaonhi@yahoo.de

5

Anh Nguyễn Đức Sơn

Thư HĐGX,
Uỷ Viên Website Giáo Xứ

 Sonhuyen@gxvn-stuttgart.de

6

Anh Mai Anh Tuấn

Đại Diện CĐ Stuttgart

Đại Diện Ca Đoàn Giáo Xứ

tuanlan2012@gmail.com

7

Anh Nguyễn Tấn Hữu

Đại Diện CĐ Schorndorf

Tanhuu07031976@yahoo.de

8

Anh Nguyễn Ngọc Duy

Đại DiệnThánh Phêrô, Künzelsau

Thuy_phuong2008@yahoo.de

9

Ông Trần Công Khải

Đại Diện Gia Đ́nh Đức Mẹ Marienfried

Trancongkhai@yahoo.de

10

Ông Trần Quốc Doanh

Đại Diện Phong Trào Cursillo

Quocdoanhtran@yahoo.de

11

Anh Nguyễn Văn Đức

Đại Biểu Liên Đoàn

Nguyen.hemmingen@freenet.de

12

Anh Phan Ngọc Trung

Đại Diện Ca Đoàn  Giáo Xứ

Trungnghia43@gmail.com

13

Anh Nguyễn Kỉnh Tân

Đại Diện CĐ Ravensburg

Ngatan51@yahoo.de

14

Anh Phạm Công

Đại Biểu Liên Đoàn
Ủy viên Văn Nghệ

Congle.pham@gmx.de

15

Anh Trần Thanh Liêm

Đại Biểu Liên Đoàn

liemthuyeis@gmail.com

16

Anh  Nguyễn Ngọc Long

Ủy viên Văn Nghệ

Longdeli2000@yahoo.de

17

Anh Nguyễn Thế Hợp

Ủy viên giới trẻ Giáo Xứ

mai@thehop.de

18

Anh Nguyễn Huy Hùng

Ủy viên TẾT TRUNG THU

Infomail21@gmx.de

19

Anh Trần Charly Cường

Ủy viên Văn Nghệ

charly.tran@gmx.de

20

Chị Đỗ Thị Yến Oanh

Ban Giáo Xứ

Oanhdo5@yahoo.de

21

Chị Thị Thu Thủy

Ủy viên lớp Việt Ngữ

thuyle@gmx.net

22

Sr. Theresina Tran Chi

Ủy viên Mục Vụ

Sr.kimchi.tran@gmail.com